Wspomnienia z Wybrzeża

W styczniu odbył się plener SKNA RAZEM w malowniczym Wybrzeżu koło Dubiecka. Pomocą przy organizacji i korektą wspomogły nas panie mgr Kamila Bednarska oraz dr Magdalena Uchman.
Dziękujemy i zapraszamy już niebawem na wystawę poplenerową;)

IMG_3968x Czytaj dalej „Wspomnienia z Wybrzeża”

Finisaż międzynarodowej wystawy „Szymbark 2013”

W dniu 23 października br. – w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie odbył się finisaż ostatniej z serii wystaw prezentujących dorobek drugiej edycji MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH „Szymbark 2013

Premiera tego międzynarodowego projektu miała miejsce już trzy lata temu, a jej pomysłodawcami byli profesorowie UR – dr hab. Antoni Nikiel oraz dr hab. Marek Adam Olszyński z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnym organizatorem była teraz PWSZ w Nowym Sączu oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Imprezę swoim patronatem objęło także Koło naukowo – artystyczne studentów Wydziału Sztuki UR -„Razem”, którego członkowie – wraz z jego byłą już opiekunką, dr Magdaleną Uchman brali udział w tym projekcie. W drugiej edycji sympozjum uczestniczyli wykładowcy
i studenci pięciu uczelni: PWSZ w Nowym Sączu – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ASP w Krakowie, ASP w Łodzi, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji i Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Organizatorom przyświecały dwa zasadnicze cele: prezentacja i wymiana doświadczeń dydaktycznych w pracy artystycznej, połączona z dyskusjami podejmowanymi przez teoretyków sztuki. Sympozja składały się z dwóch części: pleneru malarskiego i panelu dyskusyjnego. Intencją organizatorów było, by studenci nie tylko doskonalili się pod okiem swoich nauczycieli, ale uczestniczyli również w intelektualnej dyskusji o ideach i wartościach w sztuce. Bardzo istotnym celem tych spotkań była także konfrontacja różnych środowisk akademickich i porównanie stosowanych tam systemów dydaktycznych oraz analiza efektów artystycznego kształcenia.

Zwieńczeniem każdego sympozjum był panel teoretyczny, któremu towarzyszyła – zazwyczaj bardzo interesująca – dyskusja teoretyków z twórcami. Oprócz sprawdzonej grupy teoretyków i historyków sztuki z kręgu naszej rzeszowskiej uczelni, między innymi pani prof. UR Magdy Rabizo – Birek, pani dr Agnieszki Iskry – Paczkowskiej, pana dr hab. Wojciecha      M. Nowaka oraz doktora filozofii – p. Marka Korneckiego, Prezesa Stowarzyszenia Fenomenologicznego im. Jana Patočki, w ostatnim panelu dyskusyjnym brali również udział zaproszeni goście; między innymi pani prof. Joanna Maria Wężyk (USA) i pani dr Janka Satkowa (Słowacja).

Ostatnie sympozjum w Szymbarku k. Gorlic było również spektakularnym sukcesem naszej rzeszowskiej reprezentacji studentów, przede wszystkim członków działającego przy Wydziale Sztuki UR Koła Artystyczno – Naukowego „Razem”, którym niezależne jury przyznało aż sześć nagród i wyróżnień regulaminowych za prace powstałe podczas tego międzynarodowego spotkania dla młodych artystów.

Mamy nadzieję, iż znajdą się środki finansowe i… chętni do kontynuacji tego sprawdzonego już w naszym środowisku akademickim projektu – międzynarodowych konfrontacji artystycznych dla uczelni plastycznych oraz do zorganizowania następnych dyskusji panelowych – dla historyków i teoretyków sztuki…

 

dr hab.  Marek A. Olszyński – profesor UR, uczestnik sympozjum i przedstawiciel kadry Wydziału Sztuki

 

 

Plener i warsztaty w Przeworsku

W dniach 09 -11. 05.2014r. w Przeworsku odbył się studecki plener ,  połączony z warsztatami graficznymi dla uczniów przeworskich szkół,  zarówno podstawowych, gimnazjalnych jak i  liceów. Uzdolniona młodzież miała okazję poznać technikę  druku wypukłego – linoryt. Zajęcia poprzedził wykład dr. hab. prof. UR Marka A. Olszyńskiego, który wprowadził młodzież w  warsztat graficzny. Merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem sprawowała dr Magdalena Uchman – opiekun studenckiego koła „RAZEM”, zawsze pomocna mgr Kamila Bednarska, a także studenci Wydziału Sztuki UR – członkowie koła „RAZEM”.

Młodzież wytrwale pracowała niemalże przez cały dzień, czego owocem są liczne grafiki. Inspirację do ich wykonania stanowiły szkice wykonane w plenerze w parku przy Muzeum.  Efekty pracy będzie można niedługo zobaczyć na wystawie podsumowującej plener w galerii Magnez w  Przeworsku.

Studenci zainspirowani urokiem miejsca i panującą tam twórczą atmosferą  wykonali szkice. Na ich podstawie powstaną grafiki. Prezentowane będą wraz z pracami uczestników warsztatów.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dr. hab. prof. UR Marka A. Olszyńskiego oraz pani Halinie Superson – koordynatorowi z ramienia Muzeum za zaproszenie nas do wzięcia udziału w warsztatach oraz wystawie, a także za zapewnienie sprzyjających warunków pobytu w urokliwym Przeworsku.

Święto Paniagi

Jak co roku WSUR wziął udział w święcie ul. 3-go maja w Rzeszowie. Organizatorem stoiska w tym roku było SKNA Razem. Uczestnicy imprezy mogli zobaczyć prace studentów m.in. malarstwo Sławomira Kapronia oraz grafiki: Katarzyny Fornal, Moniki Maziarz i Anny Micał a także podpatrzeć proces odbijania  małych form graficznych. Ponadto dzięki uprzejmości MOK – u w Jarosławiu zostały zaprezentowane maski teatralne absolwenta WSUR Michała Sroki. Całość uświetnił monodram Sylwii Gawury Firma portretowa Witkacego. Dziękujemy za pomoc i czuwanie nad przedsięwzięciemdr Magdalenie Uchman, mgr Kamili Bednarskiej, dr Grzegorzowi Frydrykowi oraz jego nieocenionej mamie a także panu Leszkowi Wawrzaszkowi (transport) i studentowi Dariuszowi Michna za wytrwałe dokumentowanie wydarzenia. W przygotowanie całości zaangażowali się również następujący studenci: Bernadeta Bieda, Klaudia Cisek, Klaudia Kiełbasa, Sabina Popek, Michał Mieszkowicz. Mimo chłodnego dnia udało nam się spędzić miły świąteczny dzień w twórczej, radosnej atmosferze.

Wystawa poplenerowa „Szymbark 2013” na Słowacji

SZYMBARK 2013

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Wydziału Edukacji, razem z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze, zorganizował kolejną z serii zaplanowanych wystaw dorobku artystycznego pedagogów i studentów biorących udział w drugiej już edycji Międzynarodowego Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych “Szymbark 2013″, które odbyło się w malowniczych okolicach Gorlic, w terminie 4 -11.08. 2013r.

Uczestnikami sympozjum byli nauczyciele uczelni i kierunków artystycznych oraz ich rekomendowani studenci. W tym cyklicznym projekcie międzyuczelnianych konfrontacji artystycznych, zapoczątkowanym i zorganizowanym przez pracowników rzeszowskiego Wydział Sztuki, brali udział twórcy i adepci sztuk pięknych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (gospodarze i organizatorzy tej edycji), Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz goście zagraniczni; tym razem z Uniwersytetu w Nitrze na Słowacji. W słowackiej wystawie – zaplanowanej od 28.4. do 24.05.2014r. w galerii „Magazyn Universum” na ul. Dražovská nr 4 w Nitrze, wzięło udział kilkunastu uczestników projektu z Wydziału Sztuki UR, a wśród nich liczna grupa studentów z naszego wydziału, działających także w studenckim Kole Artystyczno – Naukowym „Razem” (pod opieką doktor Magdaleny Uchman), którzy uhonorowani zostali pulą prestiżowych nagród i wyróżnień, w zorganizowanym po sympozjum, poplenerowym konkursie plastycznym, pod przewodnictwem prorektora krakowskiej ASP – prof. nadzw. Jana Tutaja. W jesieni br. wystawa ta zagości także w Rzeszowie, na którą już teraz zapraszamy wszystkich sympatyków sztuki współczesnej z Podkarpacia.