Finisaż międzynarodowej wystawy „Szymbark 2013”

W dniu 23 października br. – w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie odbył się finisaż ostatniej z serii wystaw prezentujących dorobek drugiej edycji MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH „Szymbark 2013

Premiera tego międzynarodowego projektu miała miejsce już trzy lata temu, a jej pomysłodawcami byli profesorowie UR – dr hab. Antoni Nikiel oraz dr hab. Marek Adam Olszyński z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnym organizatorem była teraz PWSZ w Nowym Sączu oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Imprezę swoim patronatem objęło także Koło naukowo – artystyczne studentów Wydziału Sztuki UR -„Razem”, którego członkowie – wraz z jego byłą już opiekunką, dr Magdaleną Uchman brali udział w tym projekcie. W drugiej edycji sympozjum uczestniczyli wykładowcy
i studenci pięciu uczelni: PWSZ w Nowym Sączu – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ASP w Krakowie, ASP w Łodzi, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji i Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Organizatorom przyświecały dwa zasadnicze cele: prezentacja i wymiana doświadczeń dydaktycznych w pracy artystycznej, połączona z dyskusjami podejmowanymi przez teoretyków sztuki. Sympozja składały się z dwóch części: pleneru malarskiego i panelu dyskusyjnego. Intencją organizatorów było, by studenci nie tylko doskonalili się pod okiem swoich nauczycieli, ale uczestniczyli również w intelektualnej dyskusji o ideach i wartościach w sztuce. Bardzo istotnym celem tych spotkań była także konfrontacja różnych środowisk akademickich i porównanie stosowanych tam systemów dydaktycznych oraz analiza efektów artystycznego kształcenia.

Zwieńczeniem każdego sympozjum był panel teoretyczny, któremu towarzyszyła – zazwyczaj bardzo interesująca – dyskusja teoretyków z twórcami. Oprócz sprawdzonej grupy teoretyków i historyków sztuki z kręgu naszej rzeszowskiej uczelni, między innymi pani prof. UR Magdy Rabizo – Birek, pani dr Agnieszki Iskry – Paczkowskiej, pana dr hab. Wojciecha      M. Nowaka oraz doktora filozofii – p. Marka Korneckiego, Prezesa Stowarzyszenia Fenomenologicznego im. Jana Patočki, w ostatnim panelu dyskusyjnym brali również udział zaproszeni goście; między innymi pani prof. Joanna Maria Wężyk (USA) i pani dr Janka Satkowa (Słowacja).

Ostatnie sympozjum w Szymbarku k. Gorlic było również spektakularnym sukcesem naszej rzeszowskiej reprezentacji studentów, przede wszystkim członków działającego przy Wydziale Sztuki UR Koła Artystyczno – Naukowego „Razem”, którym niezależne jury przyznało aż sześć nagród i wyróżnień regulaminowych za prace powstałe podczas tego międzynarodowego spotkania dla młodych artystów.

Mamy nadzieję, iż znajdą się środki finansowe i… chętni do kontynuacji tego sprawdzonego już w naszym środowisku akademickim projektu – międzynarodowych konfrontacji artystycznych dla uczelni plastycznych oraz do zorganizowania następnych dyskusji panelowych – dla historyków i teoretyków sztuki…

 

dr hab.  Marek A. Olszyński – profesor UR, uczestnik sympozjum i przedstawiciel kadry Wydziału Sztuki

 

 

Plener i warsztaty w Przeworsku

W dniach 09 -11. 05.2014r. w Przeworsku odbył się studecki plener ,  połączony z warsztatami graficznymi dla uczniów przeworskich szkół,  zarówno podstawowych, gimnazjalnych jak i  liceów. Uzdolniona młodzież miała okazję poznać technikę  druku wypukłego – linoryt. Zajęcia poprzedził wykład dr. hab. prof. UR Marka A. Olszyńskiego, który wprowadził młodzież w  warsztat graficzny. Merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem sprawowała dr Magdalena Uchman – opiekun studenckiego koła „RAZEM”, zawsze pomocna mgr Kamila Bednarska, a także studenci Wydziału Sztuki UR – członkowie koła „RAZEM”.

Młodzież wytrwale pracowała niemalże przez cały dzień, czego owocem są liczne grafiki. Inspirację do ich wykonania stanowiły szkice wykonane w plenerze w parku przy Muzeum.  Efekty pracy będzie można niedługo zobaczyć na wystawie podsumowującej plener w galerii Magnez w  Przeworsku.

Studenci zainspirowani urokiem miejsca i panującą tam twórczą atmosferą  wykonali szkice. Na ich podstawie powstaną grafiki. Prezentowane będą wraz z pracami uczestników warsztatów.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dr. hab. prof. UR Marka A. Olszyńskiego oraz pani Halinie Superson – koordynatorowi z ramienia Muzeum za zaproszenie nas do wzięcia udziału w warsztatach oraz wystawie, a także za zapewnienie sprzyjających warunków pobytu w urokliwym Przeworsku.

Święto Paniagi

Jak co roku WSUR wziął udział w święcie ul. 3-go maja w Rzeszowie. Organizatorem stoiska w tym roku było SKNA Razem. Uczestnicy imprezy mogli zobaczyć prace studentów m.in. malarstwo Sławomira Kapronia oraz grafiki: Katarzyny Fornal, Moniki Maziarz i Anny Micał a także podpatrzeć proces odbijania  małych form graficznych. Ponadto dzięki uprzejmości MOK – u w Jarosławiu zostały zaprezentowane maski teatralne absolwenta WSUR Michała Sroki. Całość uświetnił monodram Sylwii Gawury Firma portretowa Witkacego. Dziękujemy za pomoc i czuwanie nad przedsięwzięciemdr Magdalenie Uchman, mgr Kamili Bednarskiej, dr Grzegorzowi Frydrykowi oraz jego nieocenionej mamie a także panu Leszkowi Wawrzaszkowi (transport) i studentowi Dariuszowi Michna za wytrwałe dokumentowanie wydarzenia. W przygotowanie całości zaangażowali się również następujący studenci: Bernadeta Bieda, Klaudia Cisek, Klaudia Kiełbasa, Sabina Popek, Michał Mieszkowicz. Mimo chłodnego dnia udało nam się spędzić miły świąteczny dzień w twórczej, radosnej atmosferze.

Wystawa poplenerowa „Szymbark 2013” na Słowacji

SZYMBARK 2013

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Wydziału Edukacji, razem z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze, zorganizował kolejną z serii zaplanowanych wystaw dorobku artystycznego pedagogów i studentów biorących udział w drugiej już edycji Międzynarodowego Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych “Szymbark 2013″, które odbyło się w malowniczych okolicach Gorlic, w terminie 4 -11.08. 2013r.

Uczestnikami sympozjum byli nauczyciele uczelni i kierunków artystycznych oraz ich rekomendowani studenci. W tym cyklicznym projekcie międzyuczelnianych konfrontacji artystycznych, zapoczątkowanym i zorganizowanym przez pracowników rzeszowskiego Wydział Sztuki, brali udział twórcy i adepci sztuk pięknych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (gospodarze i organizatorzy tej edycji), Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz goście zagraniczni; tym razem z Uniwersytetu w Nitrze na Słowacji. W słowackiej wystawie – zaplanowanej od 28.4. do 24.05.2014r. w galerii „Magazyn Universum” na ul. Dražovská nr 4 w Nitrze, wzięło udział kilkunastu uczestników projektu z Wydziału Sztuki UR, a wśród nich liczna grupa studentów z naszego wydziału, działających także w studenckim Kole Artystyczno – Naukowym „Razem” (pod opieką doktor Magdaleny Uchman), którzy uhonorowani zostali pulą prestiżowych nagród i wyróżnień, w zorganizowanym po sympozjum, poplenerowym konkursie plastycznym, pod przewodnictwem prorektora krakowskiej ASP – prof. nadzw. Jana Tutaja. W jesieni br. wystawa ta zagości także w Rzeszowie, na którą już teraz zapraszamy wszystkich sympatyków sztuki współczesnej z Podkarpacia.

 

BOŻONARODZENIOWA WYMIANKA

Koło RAZEM zaprasza na opłatkową imprezę integracyjną.
Zapraszamy Artystów profesjonalnych i amatorów, Wykładowców i Studentów, znajomych
i sympatyków.

 weź do „Drukarni” coś swojego, oryginalnego  i osobiście zrobionego
– wybierz sobie coś fajnego – kogoś innego
– nawiąż kontakt z autorem, dogadaj się i … szybko wymień,  zanim ktoś Cię ubiegnie!
GRATULUJEMY,  WŁAŚNIE ZROBIŁEŚ SOBIE PREZENT POD CHOINKĘ!

Do zobaczenia w Starej Drukarni;)plakat drukarnia bwa2

Wernisaż wystawy dorobku artystycznego uczestników drugiej edycji Międzynarodowego Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych – Szymbark 2013

W pięknej galerii  „Oficyna Dworska” – w Szymbarku koło Gorlic, mieszczącej się przy  renesansowym Kasztelu, dnia 16 listopada 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie  pierwszej, z serii zaplanowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich wystaw.

W oficynie przy Kasztelu prezentowany jest oryginalny dorobek artystów – pedagogów oraz młodych twórców, który jest pokłosiem tego sympozjum. Kolejne odsłony wystaw odbędą się  w galerii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, galerii ASP w Krakowie i  ASP w Łodzi, galerii rzeszowskiego Wydziału Sztuki  oraz  słowackiej  Nitrze.

Hasłem przewodnim drugiej edycji tego artystycznego dialogu była parafraza tytułu panelu teoretycznego: „Autentyczność w sztuce?”. Artystyczne spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki przedmiotów plastycznych,
a także kontynuację  i nawiązanie twórczej współpracy pomiędzy jego uczestnikami – przedstawicielami zróżnicowanych środowisk akademickich. Pod koniec sympozjum odbył się bardzo interesujący panel teoretyczny prowadzony przez pana doktora Marka Korneckiego, Prezesa Stowarzyszenia Fenomenologicznego im. Jana Patočki, podczas którego doszło do emocjonujących dyskusji teoretyków sztuki z twórczym środowiskiem akademickim.

 MARCIN PECKA / RYSUNEK

W tym samym miejscu – w bardziej kameralnej galerii „na Kasztelu” odbył się również ciekawy  wernisaż  prac rysunkowych  studenta Wydziału Sztuki UR – pana Marcina Pecki,  urodzonego  w 1985 roku w  Bieczu. Edukację artystyczną rozpoczął on w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu  –  na kierunku „ceramika”.
W 2006 roku rozpoczął studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek Edukacja Artystyczna. Obecnie kontynuuje  on dwuletnie studia magisterskie na tym samym wydziale w pracowni rysunku profesora Stanisława Góreckiego i prof. UR – pani Marleny Makiel -Hędrzak. Pasją  tego dobrze zapowiadającego się młodego artysty, jest rysunek, malarstwo
i grafika warsztatowa.

Opracowanie 
prof. UR dr hab. Marek Olszyński

                                                                         

(Informacja opracowana  na podstawie informacji i materiałów promocyjnych ośrodka Kasztel  w Szymbarku )